Rekrutacja

Direct Search to dyskretne, poufne i profesjonalne dotarcie do najlepszych Kandydatów w danej branży.

Metody rekrutacji stosowane przez Temrec to przede wszystkim metody bezpośrednich poszukiwań Direct Search (DS), Executive Search, a także standardowe metody pozyskiwania Kandydatów.

Większość naszych projektów to poszukiwania metodą Direct Search. Wspólnie z Tobą ustalamy profil kandydata i określamy zakres poszukiwań, a nasi researcherzy i konsultanci wykonują resztę pracy, której efektem jest dostarczenie krótkiej listy najlepiej dopasowanych kandydatów.

 

 

Standardowy proces rekrutacyjny

Przygotowanie projektu

 • Wraz z Tobą przygotowujemy profil kandydata

 • Proponujemy obszar poszukiwań (ustalenie target grupy, branży, miejsca poszukiwań)

 

Realizacja projektu

 • Poszukiwania metodą Direct Search
 • Przeprowadzanie wstępnych wywiadów i selekcja Kandydatów (wywiady telefoniczne, , spotkania z Kandydatami, wywiad kompetencyjny, testy merytoryczne, psychologiczne, językowe)

 • Regularne podsumowanie efektów dotychczasowych prac. Rodzaj podsumowania i jego częstotliwość jest ustalona z Tobą na początku współpracy.
 • Przedstawienie krótkiej listy Kandydatów wraz z profilami zawierającymi opis doświadczeń kompetencji zawodowych, wymagań finansowych i pozafinansowych oraz motywacji do zmiany pracy.

 

Zakończenie projektu

 • Spotkania rekrutacyjne z wybranymi Kandydatami po stronie Klienta;
 • Wsparcie i doradztwo na etapie podejmowania ostatecznych decyzji zarówno Klienta, jak i Kandydata;
  (wsparcie i pomoc w podejmowaniu ostatecznych decyzji i ustaleń między Klientem i Kandydatem; udział w ostatecznych negocjacjach Klienta i Kandydata).
 • Akceptacja oferty i zatrudnienie Kandydata.

 

Działania po zakończeniu projektu

 • Przedstawienie raportu z procesu rekrutacyjnego zawierającego informacje mogące być przydatne w budowaniu Twojego wizerunku w oczach przyszłych pracowników.
 • Pozyskanie informacji zwrotnej od Ciebie oraz nowego Pracownika w ramach ewentualnego wsparcia w okresie adaptacyjnym.

Jak działamy?

Nasz proces to połączenie specjalizacji i zespołów dedykowanych dla naszych Klientów:


Dział sprzedaży – Jest całkowicie dedykowany by poznać Twoje potrzeby i zapewnić najlepszą komunikację nie tylko do momentu rozpoczęcia współpracy.


Konsultanci – Cały czas starają się rekrutować najlepszych kandydatów dla Twojej firmy i znaleźć idealne połączenie.


Researcherzy – Wyszukują najlepszych kandydatów we wszystkich możliwych miejscach, znając najlepsze techniki wywiadowcze

Dla kogo pracowaliśmy?