Rekrutacja

Direct Search to dyskretne, poufne i profesjonalne dotarcie do najlepszych Kandydatów w danej branży.

Metody rekrutacji stosowane przez Temrec to przede wszystkim metody bezpośrednich poszukiwań Direct Search (DS), Executive Search, a także standardowe metody pozyskiwania Kandydatów.

Direct Search to dyskretne, poufne i profesjonalne dotarcie do najlepszych Kandydatów w danej branży. Direct Search pozwala na precyzyjny wybór obszaru rynku, zakresu firm oraz branż, które mogą być interesujące ze względu na poszukiwany profil pracowników. Ogromną zaletą jest także dotarcie do specjalistów z danej branży, którzy aktualnie pracują na stanowiskach wymagających wypełnienia po stronie Klienta.

 

 

Standardowy proces rekrutacyjny

Przygotowanie

 • Badanie stanowiska pracy;
 • Stworzenie opisu stanowiska pracy we współpracy z Klientem;
 • Określenie wymagań dla Kandydata bądź Kandydatów, we współpracy z Klientem;
 • Wybranie obszaru poszukiwań (terytorialnie, wg branż).

 

Realizacja

 • Identyfikacja kandydatów w wybranym obszarze rynku;
 • Selekcja i dopasowanie Kandydatów pod względem stawianych wymagań;
  (do celów selekcji, w zależności od potrzeb, stosuje się wywiad telefoniczny, spotkanie z Kandydatem, wywiad kompetencyjny, testy merytoryczne [opcjonalnie], testy psychologiczne [opcjonalnie]).
 • Przedstawienie krótkiej listy Kandydatów;
  (Klient otrzymuje raporty Kandydatów przedstawiające ?twardy? opis ? wykształcenie, doświadczenia zawodowe, wymagania finansowe i pozafinansowe, a także ?miękki? ? opis kompetencji ustalonych w profilu wymagań, aspiracji zawodowych Kandydata i przede wszystkim motywacji do zmiany pracy).

 

Zakończenie

 • Spotkania rekrutacyjne z wybranymi Kandydatami po stronie Klienta;
 • Wsparcie i doradztwo na etapie podejmowania ostatecznych decyzji zarówno Klienta, jak i Kandydata;
  (wsparcie i pomoc w podejmowaniu ostatecznych decyzji i ustaleń między Klientem i Kandydatem; udział w ostatecznych negocjacjach Klienta i Kandydata).
 • Akceptacja oferty i zatrudnienie Kandydata.

 

Działania po zakończeniu projektu

 • Przedstawienie raportu z procesu rekrutacyjnego zawierającego informacje mogące być przydatne w budowaniu wizerunku Klienta w oczach przyszłych pracowników.
 • Przeprowadzenie ankiety satysfakcji Klienta ? zawsze pragniemy otrzymać informację zwrotną dotyczącą jakości naszych usług, gdyż zależy nam na stałym rozwoju.
 • Pozyskanie informacji zwrotnej ze strony Klienta oraz nowego Pracownika w ramach ewentualnego wsparcia w okresie adaptacyjnym.

Kim jesteśmy?

Temrec to nieustannie i dynamicznie rozwijająca się firma doradztwa personalnego posiadająca 13 letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesów rekrutacyjnych w zakresie poszukiwania, selekcji, wyboru i oceny najlepszych kandydatów w wybranych branżach, a także w innych projektach z zakresu HR ?miękkiego? na terenie Polski i poza jej granicami.

Dla kogo pracowaliśmy?